หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 
 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562  
 

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562
นายธเนศ เลิศวิลัย รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต้าน ได้เข้าร่วม พิธีถวายราชสักการะและพิธีกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อ รศ.124 (พ.ศ.2448) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน เป็นการถือกำเนิดการส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
นอกจากนี้ เทศบาลตำบลแม่ต้านได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้ความรู้กับประชาชนให้ได้เห็นถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น อีกทั้งได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชน อาทิ การทำความสะอาดบริเวณถนนสายหลักในเขตพื้นที่/หอนาฬิกา การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณค่าฝุ่นละออง การปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน บริเวณริมแม่น้ำเมย เป็นต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 11.01 น. โดย คุณ จุไรรัตน์ จันทรารณะ

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย